تبلیغات
فیزتک دات آی آر - ۴. شروعی بی انگیزه: پیدا كردن مكانی برای اشعه X در بیمارستان